Luyện tập bài 2 trang 11 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy phân loại những công việc sau đây theo các hoạt động của quá trình xử lí thông tin:

a) Quan sát đường đi của một chiếc tàu biển.

b) Ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan.

c) Chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vần.

d) Thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các hoạt động của quá trình xử lí thông tin: Thiết bị vào (thu nhận thông tin), bộ nhớ (lưu trữ thông tin), bộ xử lí (xử lí thông tin) và thiết bị ra (truyền, chia sẻ thông tin).

- Dựa vào định nghĩa của các hoạt động của quá trình xử lí thông tin, lựa chọn hành động thích hợp ở đề bài.

Lời giải chi tiết

a) Quan sát đường đi của một chiếc tàu biển: hoạt động thu nhận thông tin.

b) Ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan: hoạt động lưu trữ thông tin.

c) Chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vần: hoạt động xử lí thông tin.

d) Thuyết trình chủ đề tình bạn trước tập thể lớp: hoạt động truyền thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xử lí thông tin