Bài 15. Thuật toán

Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
1. Thuật toán
Hoạt động 1 trang 63 - SGK Tin học lớp 6

1. Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn trên thì em có gấp được hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc không? Tại sao? 2. Trước khi thực hiện theo hướng dẫn trên, em cần có gì? Sau khi thực hiện lần lượt 6 bước theo hướng dẫn, em nhận được kết quả là gì?

Xem lời giải

Lý thuyết thuật toán

Lý thuyết thuật toán Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 64 - SGK tin học lớp 6

Thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn các câu đúng.

Xem lời giải

2. Mô tả thuật toán
Hoạt động 2 trang 64 - SGK Tin học lớp 6

Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, em còn biết cách nào khác không? Cách đó có hiệu quả không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 65 - SGK Tin học lớp 6

Câu nào sau đây sai khi nói về vài trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 65 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên phải với một mục phù hợp ở cột bên trái khi nói về sơ đồ khối của thuật toán.

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy tìm đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy quan sát sơ đồ khối ở Hình 6.3 và cho biết sơ đồ khối mô tả thuật toán gì? Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán. Mô tả lại thuật toán dưới dạng liệt kê.

Xem lời giải

Luyện tập bài 3 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy sắp xếp các phần được đánh số trong Hình 6.4 để được thuật toán tính trung bình cộng của hai số a và b.

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua xoài như Hình 6.5.

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy mô tả thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ theo hai cách: liệt kê các bước và sơ đồ khối.

Xem lời giải

Vận dụng bài 3 trang 66 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ về thuật toán giải quyết một nhiệm vụ trong thực tế. Hãy xác định đầu vào, đầu ra và các bước thực hiện thuật toán để giải quyết nhiệm vụ đó.

Xem lời giải