Luyện tập bài 1 trang 66 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy tìm đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

a) Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b.

b) Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định điều kiện cần để xảy ra của mỗi thuật toán để tìm đầu vào.

- Xác định mục đích của thuật toán để xác định đầu ra.

Lời giải chi tiết

a) Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b.

- Đầu vào: hai số a, b.

- Đầu ra: trung bình cộng của hai số a, b.

b) Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.

- Đầu vào: hai số tự nhiên a và b.

- Đầu ra: ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Thuật toán