Luyện tập bài 2 trang 66 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy quan sát sơ đồ khối ở Hình 6.3 và cho biết sơ đồ khối mô tả thuật toán gì? Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán. Mô tả lại thuật toán dưới dạng liệt kê.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 6.3 SGK.

Lời giải chi tiết

- Sơ đồ khối mô tả thuật toán tính tổng của hai số a và b.

- Đầu vào: hai số a và b.

  Đầu ra: tổng hai số a và b.

- Mô tả thuật toán theo cách liệt kê là:

+ Nhập giá trị a, giá trị b.

+ Tính Tổng: a + b.

+ In ra màn hình giá trị Tổng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Thuật toán