Bài 16. Các cấu trúc điều khiển

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
1. Cấu trúc tần tự, cấu trúc rẽ nhánh
Hoạt động 1 trang 67 - SGK Tin học lớp 6

Làm việc theo nhóm:

Xem lời giải

Lý thuyết các cấu trúc điều khiển

Lý thuyết các cấu trúc điều khiển Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 68 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể hai công việc trong cuộc sống được thực hiện tuần tự theo các bước. Em hãy mô tả một công việc bằng sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 68 - SGK Tin học lớp 6

Câu “Nếu trời mưa thì em không đi đá bóng” có chứa cấu trúc nào? Em hãy mô tả câu này bằng sơ đồ khối.

Xem lời giải

2. Cấu trúc lặp
Hoạt động 2 trang 69 - SGK Tin học lớp 6

1. Trong trò chơi ở phần khởi động, hoạt động nào được lặp lại? 2. Điều kiện để dừng trò chơi là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 69 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể hai công việc trong cuộc sống mà việc thực hiện gồm các bước được lặp lại nhiều lần.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 69 - SGK Tin học lớp 6

Bạn Khoa đang lập trình bằng Scratch, Khoa muốn chú mèo di chuyển 10 bước một liên tục cho đến khi chạm biên thì dừng lại.

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 70 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy trình bày các câu sau đây dưới dạng sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 70 - SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, câu nào có thể biểu diễn bằng sơ đồ có cấu trúc lặp? Hãy mô tả câu đó bằng sơ đồ khối.

Xem lời giải

Luyện tập bài 3 trang 70 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy quan sát hai sơ đồ khối trong Hình 6.11a, Hình 6.11b và cho biết mỗi sơ đồ khối mô tả cấu trúc nào?

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 70 - SGK Tin học lớp 6

Em có đồng ý với ý kiến của bạn An không? Nếu phải sửa nhận xét đó, em sẽ sửa như thế nào?

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 70 - SGK Tin học lớp 6

Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi là một hoạt động lặp. Hãy chỉ rõ công việc được lặp lại và vẽ sơ đồ khối cấu trúc lặp của hoạt động này.

Xem lời giải

Vận dụng bài 3 trang 70 - SGK Tin học lớp 6

Việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng những cấu trúc nào? Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả các cấu trúc đó.

Xem lời giải