Vận dụng bài 3 trang 70 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cô giáo điểm danh bằng cách gọi tên từng bạn trong danh sách lớp. Nếu bạn nào trả lời có thì cô giáo gọi tên bạn tiếp theo, còn không thì cô giáo đánh dấu vắng mặt và gọi tên bạn tiếp theo.

Việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng những cấu trúc nào? Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả các cấu trúc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định hoạt động của cô giáo, phân tích định nghĩa các cấu trúc, tìm cấu trúc thích hợp để áp dụng.

- Vẽ sơ đồ khối biểu diễn tình huống thỏa mãn yêu cầu với hình thoi biểu diễn điều kiện kiểm tra, hình chữ nhật biểu diễn hoạt động đánh giá.

Lời giải chi tiết

- Với mỗi học sinh, cô giáo gọi tên.

- Nếu học sinh trả lời “Có” thì cô giáo gọi tên bạn tiếp theo.

- Không thì cô đánh dấu vắng mặt và gọi tên bạn tiếp theo.

=> Hoạt động điểm danh này được lặp đi lặp lại và chỉ kết thúc khi điểm danh hết danh sách học sinh.

=> Việc điểm danh của cô giáo có thể được mô tả bằng cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu