Vận dụng bài 2 trang 70 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi là một hoạt động lặp. Hãy chỉ rõ công việc được lặp lại và vẽ sơ đồ khối cấu trúc lặp của hoạt động này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lại trò chơi ở hoạt động khởi động để làm bài tập.

Lời giải chi tiết

- Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi chính là một hoạt động lặp.

- Công việc đánh giá từng phiếu mà nhóm thực hiện là công việc được lặp lại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu