Bài 5. Internet

Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu
Lý thuyết Internet

Lý thuyết Internet Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Internet
Hoạt động 1 trang 20 - SGK Tin học lớp 6

1. Em hiểu Internet là gì? 2. Người sử dụng có thể làm được những gì khi truy cập Internet?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 21 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp.

Xem lời giải

2. Đặc điểm của Internet
Hoạt động 2 trang 21 - SGK Tin học lớp 6

Theo em Internet có những đặc điểm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 21 - SGK Tin học lớp 6

1. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng. 2. Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

3. Một số lợi ích của Internet
Hoạt động 3 trang 21 - SGK Tin học lớp 6

1. Em thường truy cập Internet để làm những việc gì? 2. Internet có những lợi ích gì?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 22 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn những việc mà em có thể làm với Internet.

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 22 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn các phương án đúng. Internet là mạng:

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 22 - SGK Tin học lớp 6

Để máy tính kết nối được Internet ta cần làm gì?

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 22 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy lấy ví dụ cho thấy Internet mang lại lợi ích cho việc học tập và giải trí.

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 22 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy giải thích tại sao Internet lại được sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển.

Xem lời giải

Các chương, bài khác