Câu hỏi trang 21 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp.

chia sẻ            liên kết         

thông tin        dịch vụ           mạng

a) Internet là mạng …(1)… các …(2)… máy tính trên khắp thế giới.

b) Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, …(3)…, lưu trữ và trao đổi …(4)

c) Có nhiều …(5)… thông tin khác nhau trên Internet.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nội dung trong hộp kiến thức.

- Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.

- Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin.

- Có nhiều dịch vụ thông tin khác nhau trên Internet: WWW, tìm kiếm, thư điện tử,...

Lời giải chi tiết

a) Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.

b) Người sử dụng truy cập Internet để tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin.

c) Có nhiều dịch vụ thông tin khác nhau trên Internet.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Internet