Bài 11. Định dạng văn bản

Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
1. Phần mềm soạn thảo văn bản
Hoạt động 1 trang 48 - SGK Tin học lớp 6

1. Dựa vào sơ đồ tư duy trình bày nội dung cuốn sổ lưu niệm ở Bài 10, em hãy lựa chọn các phần mềm cần sử dụng để tạo nội dung cho cuốn sổ trên máy tính. 2. Các phần mềm đó cần có chức năng gì để giúp em hoàn thành công việc?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 48 - SGK Tin học lớp 6

Em sử dụng những chức năng nào của phần mềm soạn thảo văn bản để tạo nội dung cho cuốn số lưu niệm?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết định dạng văn bản

Lý thuyết định dạng văn bản Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn hướng trang phù hợp cho các văn bản sau:

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Em chọn loại căn lề nào khi trình bày nội dung bài thơ lục bát trên phần mềm soạn thảo văn bản? Tại sao?

Xem lời giải

Luyện tập bài 3 trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy soạn thảo Đơn xin nghỉ học và thực hiện các thao tác định dạng hợp lí.

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Trong bài học trước, em đã cùng các bạn sử dụng sơ đồ tư duy để trình bày kết quả thảo luận về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp. Em hãy thực hiện các công việc sau:

Xem lời giải