Bài 10. Sơ đồ tư duy

Bình chọn:
4.1 trên 44 phiếu
Hoạt động 1 trang 42 - SGK Tin học lớp 6

1. Hãy tưởng tượng khi 50 tuổi, em tìm thấy cuốn sổ lưu niệm đã cũ của lớp mình. Hãy viết ra ba điều mà cuốn sổ lưu niệm làm em thích thú, một điều làm em hạnh phúc và một điều gợi lại cho em kỉ niệm buồn. 2. Theo em sổ lưu niệm sẽ gồm những thông tin gì?

Xem lời giải

1. Sơ đồ tư duy
Lý thuyết sơ đồ tư duy

Lý thuyết sơ đồ tư duy Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 43 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy quan sát sơ đồ tư duy ở Hình 5.2 và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 43 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn các phương án đúng.

Xem lời giải

2. Cách tạo sơ đồ tư duy
Hoạt động 3 trang 44 - SGK Tin học lớp 6

1. Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong Hình 5.3. 2. Theo em sơ đồ tư duy thủ công trên giấy có hạn chế gì?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 45 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau: Ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy thủ công trên giấy là gì?

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập trang 47 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy thực hiện các công việc sau đây cho sơ đồ tư duy ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp em:

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng trang 47 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy dùng sơ đồ tư duy (vẽ trên giấy hoặc tạo bằng phần mềm) trình bày tóm tắt nội dung Bài 9. An toàn thông tin trên Internet.

Xem lời giải