Hoạt động 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Em hãy quan sát sơ đồ tư duy ở Hình 5.2 và trả lời các câu hỏi sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy quan sát sơ đồ tư duy ở Hình 5.2 và trả lời các câu hỏi sau:

Hình 5.2. Sơ đồ tư duy

Câu 1

Cách biểu diễn nào (văn bản, sơ đồ tư duy) dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị hơn?

Phương pháp giải:

So sánh giữa sơ đồ tư duy và văn bản, xem cách biểu diễn nào trực quan hơn (Trực quan giúp dễ nắm bắt, dễ ghi nhớ hơn).

Lời giải chi tiết:

Cách biểu diễn bằng sơ đồ tư duy sẽ dễ hiểu, dễ nhớ và thú vị hơn.

Câu 2

Sử dụng sơ đồ tư duy có lợi ích gì?

Phương pháp giải:

Suy nghĩ về những lợi ích bản thân đã đạt được khi sử dụng sơ đồ tư duy và liệt kê ra.

Lời giải chi tiết:

Sử dụng sơ đồ tư duy giúp dễ dàng ghi nhớ và tiết kiệm thời gian hơn.

Câu 3

Tên của chủ đề chính là gì? Tên của các chủ đề nhánh (triển khai từ chủ đề chính) là gì?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.2 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Tên của chủ đề chính là “Sơ đồ tư duy” với 4 chủ đề nhành là “Người sáng tạo”, “Lợi ích”, “Làm gì?” và “Thành phần”.

Câu 4

Các chi tiết của chủ đề nhánh “Thành phần” là gì?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.2 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Các chi tiết của của chủ đề nhánh “Thành phần” là: Từ khóa, Hình ảnh, Đường nối.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Sơ đồ tư duy