Hoạt động 3 trang 44 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


1. Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong Hình 5.3. 2. Theo em sơ đồ tư duy thủ công trên giấy có hạn chế gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong Hình 5.3.

Hình 5.3. Sơ đồ tư duy ghi lại các nội dung có trong cuốn sổ lưu niệm lớp 6A

2. Theo em sơ đồ tư duy thủ công trên giấy có hạn chế gì?

Câu 1

Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong Hình 5.3.

Phương pháp giải:

- Thảo luận nhóm.

- Dùng sơ đồ tư duy, vẽ ra chủ đề chính là sổ lưu niệm, các chủ đề nhánh là các phần mong muốn có trong sổ lưu niệm, từ đó triển khai ra chi tiết mỗi phần.

Lời giải chi tiết:

Nội dung trong các nhánh có thể bổ sung như sau:

* Các bài viết cảm nghĩ:

- Về bạn

- Về trường lớp 

- Về thầy, cô

- Về bác bảo vệ

- Về cô lao công,…

* Giới thiệu thành viên:

 - Họ tên

- Ngày sinh

- Giới tính

- Địa chỉ liên hệ 

- Ảnh 

- Sở đoản,…

* Giáo viên:

- Giáo viên chủ nhiệm

- Thầy dạy Tin

- Cô dạy Địa

- Các thầy cô bộ môn khác,…

* Hoạt động sự kiện

- Khai giảng 

- Trung Thu

- Lễ hội Halloween

- Ngày 20-11

Câu 2

Theo em sơ đồ tư duy thủ công trên giấy có hạn chế gì?

Phương pháp giải:

Nhớ lại những khó khăn khi lập sơ đồ tư duy trên giấy.

Lời giải chi tiết:

Hạn chế khi lập sơ đồ tư duy thủ công trên giấy:

- Khó sửa chữa, thay đổi thông tin;

- Mất nhiều thời gian để hoàn thành,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Sơ đồ tư duy