Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Lý thuyết mạng máy tính

Lý thuyết mạng máy tính Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 16 - SGK Tin học lớp 6

1. Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ. 2. Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó? 3. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng.

Xem lời giải

1. Mạng máy tính là gì?
Hoạt động 2 trang 17 - SGK Tin học lớp 6

1. Mạng máy tính chia sẻ những gì? 2. Em hãy nêu một số ví dụ về lợi ích của mạng máy tính.

Xem lời giải

Câu hỏi trang 17 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy thảo luận với bạn về lợi ích của mạng máy tính.

Xem lời giải

2. Các thành phần của mạng máy tính
Hoạt động 3 trang 18 - SGK Tin học lớp 6

1. Quan sát Hình 2.1 và cho biết những thiết bị nào đang được nối vào mạng? 2. Các thiết bị đó được nối với nhau như thế nào? Qua các thiết bị trung gian nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy quan sát Hình 2.1 và cho biết:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể tên một số cách kết nối không dây mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ cho thấy kết nối không dây thuận tiện hơn kết nối có dây.

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn các phương án đúng. Máy tính kết nối với nhau để:

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Thiết bị có kết nối không dây ở Hình 2.2 là:

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Phòng thư viện của trường có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Có thể có nhiều cách kết nối, ví dụ như Hình 2.3. Em hãy vẽ hai cách khác để kết nối chúng thành một mạng.

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 19 - SGK Tin học lớp 6

Nhà bạn An có điện thoại di động của bố, của mẹ và một máy tính xách tay đang cùng truy cập mạng Internet. Theo em, các thiết bị đó có đang được kết nối thành một mạng máy tính không? Nếu có, em hãy chỉ ra các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

Xem lời giải

Lý thuyết Internet

Lý thuyết Internet Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Internet
Hoạt động 1 trang 20 - SGK Tin học lớp 6

1. Em hiểu Internet là gì? 2. Người sử dụng có thể làm được những gì khi truy cập Internet?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 21 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất