Vận dụng bài 2 trang 19 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Nhà bạn An có điện thoại di động của bố, của mẹ và một máy tính xách tay đang cùng truy cập mạng Internet. Theo em, các thiết bị đó có đang được kết nối thành một mạng máy tính không? Nếu có, em hãy chỉ ra các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định mạng máy tính nếu có ở nhà An.

- Xác định các thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối trong đó.

Lời giải chi tiết

- Các thiết bị đó đang được kết nối thành một mạng máy tính.

- Thiết bị đầu cuối là: điện thoại di động của bố, của mẹ và máy tính xách tay.

- Thiết bị kết nối là: modern hoặc bộ định tuyến, dây dẫn mạng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Mạng máy tính