Hoạt động 1 trang 16 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


1. Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ. 2. Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó? 3. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ.

2. Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó?

3. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng. 

Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?

A. Có nhiều thành viên.          

B. Chia sẻ tài nguyên.

C. Kết nối các thành viên.        

D. Có nhiều đường cắt nhau.

Câu 1

Em hãy kể một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Một số mạng lưới giống như mạng giao thông đường bộ là: mạng lưới sông ngòi; mạng ống nước; mạng điện thoại;…

Câu 2

Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó?

Phương pháp giải:

Suy nghĩ về đối tượng lưu thông trên các mạng lưới đó, như mạng lưới giao thông là phương tiện, xe cộ.

Lời giải chi tiết:

Vật được vận chuyển trên mạng lưới đó là:

- Trong mạng lưới sông ngòi là: nước.

- Trong mạng ống nước là: nước.

- Mạng mạng điện thoại là: thông tin, sự kết nối.

Câu 3

Em hãy chọn các phương án trả lời đúng. 

Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?

A. Có nhiều thành viên.          

B. Chia sẻ tài nguyên.

C. Kết nối các thành viên.        

D. Có nhiều đường cắt nhau.

Phương pháp giải:

Từ các ví dụ trên và ví dụ đề bài đưa ra những điểm giống nhau của các mạng lưới.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: C. Kết nối các thành viên. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Mạng máy tính