Chủ đề 5. Ứng dụng tin học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 42 - SGK Tin học lớp 6

1. Hãy tưởng tượng khi 50 tuổi, em tìm thấy cuốn sổ lưu niệm đã cũ của lớp mình. Hãy viết ra ba điều mà cuốn sổ lưu niệm làm em thích thú, một điều làm em hạnh phúc và một điều gợi lại cho em kỉ niệm buồn. 2. Theo em sổ lưu niệm sẽ gồm những thông tin gì?

Xem lời giải

1. Sơ đồ tư duy
Lý thuyết sơ đồ tư duy

Lý thuyết sơ đồ tư duy Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 43 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy quan sát sơ đồ tư duy ở Hình 5.2 và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 43 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn các phương án đúng.

Xem lời giải

2. Cách tạo sơ đồ tư duy
Hoạt động 3 trang 44 - SGK Tin học lớp 6

1. Em và các bạn cùng thảo luận nhóm để bàn về nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp, sau đó tạo sơ đồ tư duy trên giấy để ghi lại kết quả thảo luận theo gợi ý trong Hình 5.3. 2. Theo em sơ đồ tư duy thủ công trên giấy có hạn chế gì?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 45 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau: Ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy thủ công trên giấy là gì?

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập trang 47 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy thực hiện các công việc sau đây cho sơ đồ tư duy ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp em:

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng trang 47 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy dùng sơ đồ tư duy (vẽ trên giấy hoặc tạo bằng phần mềm) trình bày tóm tắt nội dung Bài 9. An toàn thông tin trên Internet.

Xem lời giải

1. Phần mềm soạn thảo văn bản
Hoạt động 1 trang 48 - SGK Tin học lớp 6

1. Dựa vào sơ đồ tư duy trình bày nội dung cuốn sổ lưu niệm ở Bài 10, em hãy lựa chọn các phần mềm cần sử dụng để tạo nội dung cho cuốn sổ trên máy tính. 2. Các phần mềm đó cần có chức năng gì để giúp em hoàn thành công việc?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 48 - SGK Tin học lớp 6

Em sử dụng những chức năng nào của phần mềm soạn thảo văn bản để tạo nội dung cho cuốn số lưu niệm?

Xem lời giải

Lý thuyết định dạng văn bản

Lý thuyết định dạng văn bản Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn hướng trang phù hợp cho các văn bản sau:

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Em chọn loại căn lề nào khi trình bày nội dung bài thơ lục bát trên phần mềm soạn thảo văn bản? Tại sao?

Xem lời giải

Luyện tập bài 3 trang 52 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy soạn thảo Đơn xin nghỉ học và thực hiện các thao tác định dạng hợp lí.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất