Câu hỏi trang 43 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Em hãy chọn các phương án đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Em hãy chọn các phương án đúng.

Câu 1

Sơ đồ tư duy giúp chúng ta:

A. Ghi nhớ tốt hơn.

B. Giải các bài toán.

C. Sáng tạo hơn.

D. Nhìn thấy bức tranh tổng thể.

Phương pháp giải:

Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng thể hay phân tích vấn đề.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: A, C, D.

Câu 2

Sơ đồ tư duy là:

A. Một công cụ tổ chức thông tin phù hợp với quá trình tư duy.

B. Một phương pháp chuyển tải thông tin.

C. Một cách ghi chép sáng tạo.

D. Một công cụ soạn thảo văn bản.

Phương pháp giải:

Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: A, B, C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Sơ đồ tư duy