Vận dụng bài 1 trang 19 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Phòng thư viện của trường có 5 máy tính cần kết nối thành một mạng. Có thể có nhiều cách kết nối, ví dụ như Hình 2.3. Em hãy vẽ hai cách khác để kết nối chúng thành một mạng.

Hình 2.3. Ví dụ cách kết nối 5 máy tính thành 1 mạng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ các mạng máy tính có thể, sao cho các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Mạng máy tính