Câu hỏi mục 2 trang 21 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


1. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng. 2. Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm nào nhất? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Em hãy chọn các phương án trả lời đúng.

Internet có những đặc điểm chính nào dưới đây:

A. Tính toàn cầu      

B. Tính tương tác    

C. Tính lưu trữ

D. Tính dễ tiếp cận  

E. Tính đa dạng       

F. Tính không chủ sở hữu

2. Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm nào nhất? Vì sao?

Câu 1

Em hãy chọn các phương án trả lời đúng.

Internet có những đặc điểm chính nào dưới đây:

A. Tính toàn cầu      

B. Tính tương tác    

C. Tính lưu trữ

D. Tính dễ tiếp cận  

E. Tính đa dạng       

F. Tính không chủ sở hữu

Phương pháp giải:

Đặc điểm chính của Internet: tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận, tính không chủ sở hữu.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A, B, D, F.

Câu 2

Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm nào nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

Từ những kiến thức đã học, chọn một đặc điểm mà bản thân cảm thấy Internet ưu việt hơn những mạng khác và giải thích lý do của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm toàn cầu. Vì nhờ có đặc điểm này, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại lớn khi con người muốn liên lạc với nhau, tiến bộ hơn việc gửi thư phải chờ đợi lâu hay liên lạc bằng mạng điện thoại khá tốn kém.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Internet