Câu hỏi 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Câu “Nếu trời mưa thì em không đi đá bóng” có chứa cấu trúc nào? Em hãy mô tả câu này bằng sơ đồ khối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sơ đồ khối của một thuật toán là một sơ đồ gồm các hình mô tả các bước và đường có mũi tên để chỉ hướng thực hiện.

- Có 2 dạng cấu trúc của sơ đồ khối:

Cấu trúc tuần tự: thực hiện lần lượt các lệnh theo trình tự từ bắt đầu đến kết thúc.

Cấu trúc rẽ nhánh:

+ Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu: Nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh.

+ Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ: Nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh 1, nếu sai thì thực hiện lệnh 2.

Lời giải chi tiết

- Câu “Nếu trời mưa thì em không đá bóng” chứa cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

- Mô tả bằng sơ đồ khối như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu