Luyện tập bài 1 trang 70 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy trình bày các câu sau đây dưới dạng sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh.

a) Nếu có kẻ trên mạng đe dọa thì em cần nói cho cha mẹ biết.

b) Nếu nhận được thư điện tử có đính kèm tệp từ địa chỉ không quen biết thì em không nên mở tệp đính kèm.

c) Nếu có tin nhắn từ người không quen biết yêu cầu gửi thông tin cá nhân thì em không nên gửi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh có 2 dạng:

- Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu: Nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh.

- Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ: Nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh 1, nếu sai thì thực hiện lệnh 2.

=> Đọc các câu trong đề bài và trình bày dưới dạng sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh phù hợp.

Lời giải chi tiết

a) Nếu có kẻ trên mạng đe dọa thì em cần nói cho cha mẹ biết.

b) Nếu nhận được thư điện tử có đính kèm tệp từ địa chỉ không quen biết thì em không nên mở tệp đính kèm.

 

c) Nếu có tin nhắn từ người không quen biết yêu cầu gửi thông tin cá nhân thì em không nên gửi.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu