Câu hỏi 1 trang 24 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy chọn phương án đúng.

Trang siêu văn bản là:

A. Trang văn bản thông thường không chứa liên kết.

B. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết.

C. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau không chứa liên kết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trang siêu văn bản (Hypertext) là trang văn bản đặc biệt, tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,... và các liên kết trỏ đến vị trí khác trong trang hay các trang web khác.

Lời giải chi tiết

B. Trang văn bản đặc biệt tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và chứa các liên kết.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu