Luyện tập bài 2 trang 27 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B.

A

B

1) Website là tập hợp 

a) sử dụng trình duyệt web.

2) Khi duyệt web, muốn chuyển đến một nội dung hoặc một trang web khác thì ra nháy chuột vào

b) website trên Internet.

3) Để truy cập các trang web ta cần

c) các trang web liên quan được truy cập thông qua một địa chỉ.

4) WWW là hệ thống các 

d) liên kết trỏ đến đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Website là tập hợp các trang web liên quan được truy cập thông qua một địa chỉ.

- Khi duyệt web, muốn chuyển đến một nội dung hoặc một trang web khác thì ra nháy chuột vào liên kết trỏ đến đó.

- Để truy cập các trang web ta cần sử dụng trình duyệt web.

WWW là hệ thống các sử dụng trình duyệt web.

Lời giải chi tiết

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu