Hoạt động 1 trang 23 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Thảo luận với bạn:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thảo luận với bạn:

1. Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?

2. Em đã xem thông tin trên Internet chưa? Trên Internet có những dạng thông tin gì?

Câu 1

Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?

Phương pháp giải:

- Xem lại cách trình bày một cuốn sách.

- Nêu ra cách trình bày của cuốn sách đó.

Lời giải chi tiết:

- Trong một cuốn sách, thông tin được sắp xếp tuần tự.

- Một cuốn sách sẽ có các chủ đề, trong các chủ đề có các chương, trong các chương có các bài học, trong các bài học có các mục nhỏ hơn.

Câu 2

Em đã xem thông tin trên Internet chưa? Trên Internet có những dạng thông tin gì?

Phương pháp giải:

Nhớ lại những em lần truy cập Internet.

Lời giải chi tiết:

Trên Internet có nhiều dạng thông tin khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu