Vận dụng bài 1 trang 27 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Cách tổ chức thông tin trong cuốn sách: Một cuốn sách gồm các chủ đề, trong mỗi chủ đề có các chương, trong chương có các bài, trong bài có các mục nhỏ,...

- Cách tổ chức thông tin trên Internet: Kho thông tin khổng lồ trên Internet được tạo nên từ nhiều trang web (siêu văn bản).

Lời giải chi tiết

Điểm khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet là:

- Trong sách: Thông tin được tổ chức tuần tự theo chủ đề hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự.

- Trên Internet: Thông tin tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập xem nội dung các trang web khác nhau khi máy tính được kết nối với Internet. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu