Câu hỏi 1 trang 29 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một cụm từ thích hợp.

từ khóa      liên kết      tìm kiếm thông tin

a) Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ …(1)… trên Internet theo yêu cầu của mọi người sử dụng.

b) Kết quả tìm kiếm là danh sách các …(2)…

c) Cần chọn …(3)… phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Máy tìm kiếm là 1 website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.

- Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video.

Lời giải chi tiết

a) Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của mọi người sử dụng.

b) Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết.

c) Cần chọn từ khóa phù hợp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu