Luyện tập bài 1 trang 31 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Khi tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm, kết quả là danh sách liên kết dưới dạng nào?

A. Văn bản.

B. Hình ảnh.

C. Video.

D. Văn bản, hình ảnh, video.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kết quả tìm kiếm được thông qua sử dụng máy tìm kiếm là danh sách các liên kết.

- Các liên kết có thể là hình ảnh, văn bản hoặc video.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án:

D. Văn bản, hình ảnh, video.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu