Câu hỏi 2 trang 29 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Sử dụng máy tìm kiếm em sẽ nhận được kết quả là gì?

A. Danh sách liên kết trỏ đển các trang web có chứa từ khóa.

B. Nội dung thông tin cần tìm trên một trang web.

C. Danh sách các địa chỉ các trang web có chứa thông tin cần tìm.

D. Danh sách liên kết dạng văn bản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kết quả tìm kiếm được thông qua sử dụng máy tìm kiếm là danh sách các liên kết.

- Các liên kết có thể là hình ảnh, văn bản hoặc video.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án:

A. Danh sách liên kết trỏ đển các trang web có chứa từ khóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu