Hoạt động 1 trang 28 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


1. Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không? 2. Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không?

2. Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

Câu 1

Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không?

Phương pháp giải:

Nhớ lại những lần bản thân đã sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về môn học, các vấn đề quan tâm.

Lời giải chi tiết:

Có. Em thường tìm được thông tin về học tập và tìm được kết quả mong muốn.

Câu 2

Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

Phương pháp giải:

- Xác định như thế nào là máy tìm kiếm.

- Kể tên một số máy tìm kiếm, lợi ích khi dùng máy tìm kiếm,…

- Kể ra thuận lợi và khó khăn bản thân gặp phải khi sử dụng máy tìm kiếm.

Lời giải chi tiết:

- Máy tìm kiếm là một trang web đặc biệt giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

- Thuận lợi:

+ Nhanh;

+ Tìm kiếm được rất nhiều thông tin.

- Khó khăn:

+ Phải lựa chọn từ tìm kiếm phù hợp;

+ Kho thông tin rất nhiều nên luôn phải sàng lọc, tổng hợp, kiểm tra độ tin cậy và đầy đủ của thông tin cần tìm kiếm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu