Câu 8 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao


Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 1,25, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được 18,75g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ , rồi đem cô cạn thì được 17,3g muối.

Đề bài

Cho \(0,1\) mol hợp chất \(A\) tác dụng vừa đủ với \(80\) ml dung dịch \(HCl\; 1,25\), sau đó cô cạn dung dịch thì thu được \(18,75\) g muối. Mặt khác, nếu cho \(0,1\) mol A tác dụng với lượng dung dịch \(NaOH\) vừa đủ , rồi đem cô cạn thì được \(17,3\) g muối.

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng A là một α-animo axit , không làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\). 

Lời giải chi tiết

Ta có \({n_A} = {n_{HCl}} = 0,08.1,25=0,1mol \Rightarrow A\) có một nhóm –NH2

Đặt CTTQ của A là: \({H_2}N - R{\left( {COOH} \right)_n}\)

\(\eqalign{
& {M_\text{muối amoni}} = {M_R} + 45n + 52,5 = {{18,75} \over {0,1}} = 187,5\left( 1 \right) \cr 
& {H_2}N - R{(COOH)_n} + nNaOH \to {H_2}N - R{\left( {COONa} \right)_n} + n{H_2}O \cr} \)

        \(0,1\;mol\)                                     \(\rightarrow\)    \(0,1\;mol\)

\(\eqalign{
& {M_\text{muối natri}} = {M_R} + 67n + 16 = {{17,3} \over {0,1}}=173\left( 2 \right) \cr 
& \cr} \)

Từ (1),(2) 

\( \Rightarrow \left\{ \matrix{
{M_R} = 90 \hfill \cr 
n = 1 \hfill \cr} \right. \Rightarrow R:{C_7}{H_6} \Rightarrow CTPT:{C_8}{H_9}{O_2}N.\)

Vì A là một α-amono axit , không làm mất màu \(KMnO_4\)

\( \Rightarrow CTCT\) của A: 

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Amino axit

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài