Câu 2 trang 66 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao


pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất...

Đề bài

pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất \(N{H_2}C{H_2}COOH,C{H_3}C{H_2}COOH,C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2}\) tăng theo thứ tự nào sau đây?

\(\eqalign{
& A.C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2} < N{H_2}C{H_2}COOH < C{H_3}C{H_2}COOH \cr 
& B.C{H_3}C{H_2}COOH < N{H_2}C{H_2}COOH < C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2} \cr 
& C.N{H_2}C{H_2}COOH < C{H_3}C{H_2}COOH < C{H_3}{\left[ {C{H_2}} \right]_3}N{H_2} \cr 
& D.C{H_3}C{H_2}COOH < C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2} < N{H_2}C{H_2}COOH \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn B

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Amino axit

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài