Câu 7 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao


Đề bài

Người ta tiến hành lai giữa hai cây thuốc lá có kiểu gen như sau:

                             P =  ♀AaBB × ♂AAbb

Biết rằng 2 alen A và a nằm trên cặp NST số 3, còn 2 alen B và b nằm trên cặp NST số 5. Hãy viết các kiểu gen có thể có của con lai trong các trường hợp sau:

a) Con lai được tự đa bội hoá lên thành 4n.

b) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai 3n.

c) Do xảy ra đột biến trong giảm phân và tạo ra con lai là thể ba nhiễm ở nhiễm sắc thể số 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định giao tử tạo ra trong từng trường hợp

Xác định kiểu gen con lai có thể có trong từng trường hợp

Lời giải chi tiết

Ta có: P: ♀AaBB × ♂ Aabb      

Con lai có 2 dạng : AABb và AaBb

a) Con lai tự đa bội hoá sẽ hình thành:

(2n) AABb \( \to \) (4n) AAAABBbb

(2n) AaBb \( \to \) (4n) AAaaBBbb

b) Xảy ra đột biến trong giảm phân:

+ ở cây ♀ \( \to \) giao tử sẽ là 2n (AaBB)

Kết hợp giao tử: 2n (AaBB) kết hợp với n(Ab) \( \to \) Con lai 3n là AaaBBb

+ ở cây ♂ \( \to \) giao tử sẽ là 2n (AAbb)

Kết hợp giao tử: 2n (AAbb) kết hợp với n(AB) \( \to \) Con lai 3n là AAABbb

2n (AAbb) kết hợp với n(aB) \( \to \) Con lai 3n là AAaBbb

c) Thể ba ở NST số 3:

- Đột biến ở cây ♀: Kết hợp giao tử: AaB kết hợp với Ab \( \to \) AAaBb

- Đột biến ở cây ♂: Kết hợp giao tử: AAb kết hợp với Ab \( \to \) AAAbb

AAb kết hợp với aB \( \to \) AAaBb

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.