Câu 3 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 3 trang 37 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đề bài

Cho biết các bộ ba trên mARN mã hoá các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin AAA = lizin, UAG = kết thúc.

a)  Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trên gen đã tổng hợp đoạn pôlipeptit có trật tự sau:

mêtiônin - alanin - lizin - valin - lơxin - kết thúc

b)  Nếu xảy ra đột biến gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mARN và đoạn pôlipeptit tương ứng?

c) Nếu cặp nuclêôtit thứ 10 (X - G) chuyển thành cặp (A - T) thì hậu quả sẽ ra sao?

Lời giải chi tiết

a)   Ta có dạng bình thường:

Chuỗi pôlipeptit: mêtiônin  - alanin -  lizin -  valin  -  lơxin - kết thúc (KT)    

mARN:                AUG -  GXX - AAA - GUU - UUG – UAG

 

b)             Nếu mất 3 cặp nuclêôtit 7, 8, 9 thì mARN mất một bộ ba AAA còn lại là:

mARN:                  AUG   -   GXX  -  GUU  -  UUG  - UAG

chuỗi pôlipeptit:  mêtiônin - alanin - valin  - lơxin  -  KT

c) Nếu cặp nucleôtit thứ 10 (X \( \equiv \) G) chuyển thành cặp A = T, ta sẽ có:

Mạch khuôn:          TAX   -  XGG  -  TTT   -       AAA      -  AAX   -  ATX

mARN:       AUG    -  GXX   -  AAA  -       UUU     -  UUG   - UAG

Chuỗi pôlipepit : mêtiônin - alanin - lizin  - phêninalanin - lơxin   - KT

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 8: Bài tập chương I

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu