Câu 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Tính khối lượng ancol etylic thu được từ: a,Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất quá trình đạt 80%. b,Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Tính khối lượng ancol etylic thu được từ:

a,Một tấn ngô chứa \(65\%\) tinh bột, hiệu suất quá trình đạt \(80\%\).

b,Một tấn mùn cưa chứa \(50\%\) xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt \(70\%\).

Giải

a, Khối lượng tinh bột có trong ngô:

sơ đồ hợp thức :

\(\eqalign{
&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {} \over
\longrightarrow 2n{C_2}{H_5}OH \cr 
& \cr 
&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\; \,\,\,\,162n\,(g)\,\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,2n.46\,\,(g) \cr 
& \cr 
& 1000.{{65} \over {100}} = 650\,\,(kg)\buildrel {H\% = 80\% } \over
\longrightarrow {m_{R\,nguyên\,chất}} = {{650.2n.46} \over {162n}}.{{80} \over {100}} = 295,3(kg) \cr} \)

b, Sơ đồ hợp thức :

\(\eqalign{
& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {} \over
\longrightarrow 2n{C_2}{H_5}OH \cr

& \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,\,\,\,\,162n\,(g)\,\;\;\;\,\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,2n.46\,\,(g) \cr
& \cr
& 1000.{{50} \over {100}} = 500\,\,(kg)\buildrel {H\% = 70\% } \over
\longrightarrow {m_{R\,nguyên\,chất}} = {{500.2n.46} \over {162n}}.{{70} \over {100}} = 198,76(kg) \cr} \)

loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan