Câu 1 trang 52 SGK Hóa 12 Nâng cao


Đốt cháy một chất hữu cơ có 6 nguyên tử C trong phân tử

Đề bài

Đốt cháy một chất hữu cơ có 6 nguyên tử \(C\) trong phân tử thu được \(C{O_2}\) và \({H_2}O\) theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các  hợp chất dưới đây. Biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol \(C{O_2}\) thu được?

A. Glucozơ \({C_6}{H_{12}}{O_6}\)

B. Xiclohexanol \({C_6}{H_{12}}{O}\)

C. Axit hexanoic \({C_5}{H_{11}}COOH\)

D. Hexanal \({C_6}{H_{12}}O\)

Lời giải chi tiết

Căn cứ vào 4 đáp án đặt công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ cần tìm là \({C_6}{H_{12}}{O_n}\)

\({C_6}{H_{12}}{O_n} + \left( {9 - {n \over 2}} \right){O_2}\buildrel {} \over
\longrightarrow 6C{O_2} + 6{H_2}O\)

Theo đề bài số mol oxi tiêu thụ bằng số mol \(C{O_2}\) nên ta có \(9 - {n \over 2} = 6 \Rightarrow n = 6 \Rightarrow \) chọn A

loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài