Câu 1 trang 52 SGK Hóa 12 Nâng cao


Đốt cháy một chất hữu cơ có 6 nguyên tử C trong phân tử

Đề bài

Đốt cháy một chất hữu cơ có 6 nguyên tử \(C\) trong phân tử thu được \(C{O_2}\) và \({H_2}O\) theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các  hợp chất dưới đây. Biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol \(C{O_2}\) thu được?

A. Glucozơ \({C_6}{H_{12}}{O_6}\)

B. Xiclohexanol \({C_6}{H_{12}}{O}\)

C. Axit hexanoic \({C_5}{H_{11}}COOH\)

D. Hexanal \({C_6}{H_{12}}O\)

Lời giải chi tiết

Căn cứ vào 4 đáp án đặt công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ cần tìm là \({C_6}{H_{12}}{O_n}\)

\({C_6}{H_{12}}{O_n} + \left( {9 - {n \over 2}} \right){O_2}\buildrel {} \over
\longrightarrow 6C{O_2} + 6{H_2}O\)

Theo đề bài số mol oxi tiêu thụ bằng số mol \(C{O_2}\) nên ta có \(9 - {n \over 2} = 6 \Rightarrow n = 6 \Rightarrow \) chọn A

loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu
 • Câu 2 trang 52 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Ghi Đ( đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông ở mỗi nội dung sau:

 • Câu 3 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Hãy viết công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọn( ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng) của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ (nếu có).

 • Câu 4 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Phần lớn glucozơ được cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là để tạo ra xenlulozơ. Biết rằng một cây bạch đàn 5 tuổi có khối lượng gỗ trung bình là 100 kg chứa 50% xenlulozơ.

 • Câu 5 trang 53 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Tính khối lượng ancol etylic thu được từ: a,Một tấn ngô chứa 65% tinh bột, hiệu suất quá trình đạt 80%. b,Một tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.