Câu 4 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Từ các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Từ các số \(1, 5, 6, 7\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

LG a

Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

Lời giải chi tiết:

Số có 4 chữ số thỏa mãn yêu cầu có dạng  \(\overline {abcd} \)

\(a\) có 4 cách chọn,

\(b\) có 4 cách chọn,

\(c\) có 4 cách chọn,

\(d\) có 4 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có : \(4.4.4.4 = 256\) cách chọn.

LG b

Có 4 chữ số khác nhau ?

Lời giải chi tiết:

Số thỏa yêu cầu có dạng  \(\overline {abcd} \)

\(a\) có 4 cách chọn,

\(b\) có 3 cách chọn,

\(c\) có 2 cách chọn,

\(d\) có 1 cách chọn.

Vậy ta có \(4.3.2.1 = 24\) số cần tìm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí