Câu 4 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Từ các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

Bài 4. Từ các số \(1, 5, 6, 7\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

a. Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

b. Có 4 chữ số khác nhau ?

Giải:

a. Số có 4 chữ số thỏa mãn yêu cầu có dạng  \(\overline {abcd} \)

\(a\) có 4 cách chọn,

\(b\) có 4 cách chọn,

\(c\) có 4 cách chọn,

\(d\) có 4 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân ta có : \(4.4.4.4 = 256\) cách chọn.

b. Số thỏa yêu cầu có dạng  \(\overline {abcd} \)

\(a\) có 4 cách chọn,

\(b\) có 3 cách chọn,

\(c\) có 2 cách chọn,

\(d\) có 1 cách chọn.

Vậy ta có \(4.3.2.1 = 24\) số cần tìm.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu