Câu 3 trang 54 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ.

Bài 3. Trong một trường THPT, khối 11 có \(280\) học sinh nam và \(325\) học sinh nữ.

a. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

b. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn ?

Giải

a. Theo quy tắc cộng, nhà trường có  : \(280 + 325 = 605\) cách chọn.

b. Theo quy tắc nhân, nhà trường có : \(280 . 325 = 91 000\) cách chọn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 1. Hai quy tắc đếm cơ bản

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu