Câu 4 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao


Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với (Cu{left( {OH} right)_2})( ở nhiệt độ thường và đun nóng),

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\)( ở nhiệt độ thường và đun nóng), với dung dịch \(AgN{O_3}\) trong ammoniac (đun nhẹ) và với dung dịch \({H_2}S{O_4}\) ( loãng đun nhẹ).

Cũng câu hỏi như vậy, nhưng thay saccarozo bằng mantozo.

Lời giải chi tiết

Saccarozơ: \(2{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + Cu{\left( {OH} \right)_2} \to {\left( {{C_{12}}{H_{21}}{O_{11}}} \right)_2}Cu + 2{H_2}O\)

Không phản ứng với \(AgN{O_3}/N{H_3}\).

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {{H_2}S{O_{4,}}t^\circ } \over
\longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Saccarozơ                                 glucozơ         fructozơ

Mantozơ:

 \(2{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + Cu{\left( {OH} \right)_2} \to {\left( {{C_{12}}{H_{21}}{O_{11}}} \right)_2}Cu + 2{H_2}O\)

 \({C_{11}}{H_{21}}{O_{10}} - CHO + 2\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH \to {C_{11}}{H_{21}}{O_{10}}COON{H_4} + 2Ag \downarrow  + 3N{H_3} + {H_2}O\)

\({C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O\buildrel {{H^ + },t^\circ } \over
\longrightarrow 2{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

Mantozơ                             glucozơ

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Saccarozo

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài