Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao


Giải bài tập Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đề bài

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:

a) P: Chó lông ngắn x chó lông dài

b) P: Chó lông ngắn x chó lông ngắn 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy ước gen

Viết sơ đồ lai

Xác định kết quả đời con

Lời giải chi tiết

Quy ước: Gen A - lông ngắn, a - lông dài

a) Chó lông ngắn có thể có 2 kiểu gen: A A hoặc Aa ; Chó lông dài chỉ có 1 kiểu gen aa.         

Nếu P:  AA X aa                     

      F1: Aa (100% lông ngắn)

Nếu P:  Aa X aa

      F1: Aa ; aa (1 lông ngắn : 1 lông dài)

b)  Nếu P:  AA X AA

           F1: AA (100% lông ngắn)

Nếu P:   AA   ×    Aa

GP:    A       A, a

F1:    AA    :   Aa

      (100% lông ngắn)

Nếu P:  Aa X Aa

      F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 lông ngắn : 1 lông dài)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD