Bài tập có lời giải trang 149

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21 trang 155 SBT Sinh học 10 Bài 21 trang 155 SBT Sinh học 10

Giải bài 21 trang 155 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là nguyên tố đại lượng ?

Xem chi tiết
Bài 22 trang 155 SBT Sinh học 10 Bài 22 trang 155 SBT Sinh học 10

Giải bài 22 trang 155 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là nguyên tố vi lượng ?

Xem chi tiết
Bài 23 trang 155 SBT Sinh học 10 Bài 23 trang 155 SBT Sinh học 10

Giải bài 23 trang 155 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là nhân tố sinh trưởng ? Tại sao trong nhiều trường hợp nuôi vi sinh vật phải bổ sung các nhân tố này ?

Xem chi tiết
Bài 24 trang 155 SBT Sinh học 10 Bài 24 trang 155 SBT Sinh học 10

Giải bài 24 trang 155 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là các chất ức chế sinh trưởng ?

Xem chi tiết
Bài 25 trang 156 SBT Sinh học 10 Bài 25 trang 156 SBT Sinh học 10

Giải bài 25 trang 156 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao phơi khô là biện pháp hạn chế vi sinh vật sinh trưởng ?

Xem chi tiết
Bài 26 trang 156 SBT Sinh học 10 Bài 26 trang 156 SBT Sinh học 10

Giải bài 26 trang 156 sách bài tập Sinh học 10: Đun sôi nước có thể tiêu diệt các vi sinh vật, thế thì tại sao lại phải khừ trùng môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong nồi hấp áp lực ?

Xem chi tiết
Bài 27 trang 156 SBT Sinh học 10 Bài 27 trang 156 SBT Sinh học 10

Giải bài 27 trang 156 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là khử trùng Paxtơ (Pasteur)?

Xem chi tiết
Bài 28 trang 156 SBT Sinh học 10 Bài 28 trang 156 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 trang 156 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là bức xạ ion hoá ? Nó có tác động lên vi sinh vật như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 29 trang 157 SBT Sinh học 10 Bài 29 trang 157 SBT Sinh học 10

Giải bài 29 trang 157 sách bài tập Sinh học 10: Nhiệt độ thấp có diệt được vi sinh vật không ?

Xem chi tiết
Bài 30 trang 157 SBT Sinh học 10 Bài 30 trang 157 SBT Sinh học 10

Giải bài 30 trang 157 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao trong dân gian có câu "Cá không ăn muối cá ươn".

Xem chi tiết
Bài 31 trang 157 SBT Sinh học 10 Bài 31 trang 157 SBT Sinh học 10

Giải bài 31 trang 157 sách bài tập Sinh học 10: Các hoá chất nào được dùng để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật. Cơ chế tác động của chúng là gì ?

Xem chi tiết
Bài 32 trang 157 SBT Sinh học 10 Bài 32 trang 157 SBT Sinh học 10

Giải bài 32 trang 157 sách bài tập Sinh học 10: Dựa vào cơ chế nào mà một số vi khuẩn có thể sống được trong môi trường có nồng độ muối cao ?

Xem chi tiết
Bài 33 trang 158 SBT Sinh học 10 Bài 33 trang 158 SBT Sinh học 10

Giải bài 33 trang 158 sách bài tập Sinh học 10: Dựa vào nhiệt độ sinh trưởng thích hợp, người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm ?

Xem chi tiết
Bài 34 trang 158 SBT Sinh học 10 Bài 34 trang 158 SBT Sinh học 10

Giải bài 34 trang 158 sách bài tập Sinh học 10: Dựa vào pH thích hợp cho sinh trưởng, vi sinh vật được chia làm mấy nhóm ?

Xem chi tiết
Bài 35 trang 159 SBT Sinh học 10 Bài 35 trang 159 SBT Sinh học 10

Giải bài 35 trang 159 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao phải "ăn chín uống sôi" ?

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài