Bài 9 trang 101 SGK Hoá học 12


Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

Đề bài

Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim loại

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH xảy ra của các kim loại với dung dịch H2SO4 loãng.

Dựa vào hiện tượng khác nhau của mỗi kim loại phản ứng với H2SO4 loãng như: khí thoát ra, kết tủa, màu sắc dung dịch muối => nhận biết được các kim loại.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Cho dd H2SO4 loãng ta sẽ nhận ra được các kim loại

- Kim loại Ba: Vì có khí không màu thoát ra(H2), đồng thời xuất hiện kết tủa trắng (BaSO)

Ba + H2SO4 → BaSO­4↓ + H2

- Kim loại Fe vì có khí thoát ra, và dung dịch muối thu được có màu trắng xanh

Fe + H2SO4 → FeSO­4 + H2

- Kim loại Al, Mg vì cùng có khí không màu thoát ra

Mg + H2SO4 → MgSO­4 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

- Kim loại Ag: Vì không có hiện tượng gì xảy ra

Bước 2: Lấy một lượng dư kim loại Ba (đã nhận biết được ở trên) cho vào một lượng thiếu dd H2SO4 loãng đến sẽ xảy ra phản ứng

Ba + H2SO4 → BaSO­4↓ + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H

Lọc bỏ kết tủa BaSO­4↓ ta thu được dd Ba(OH)2 

Bước 3: Cho 2 kim loại Mg và Al lần lượt vào dd Ba(OH)2

+ Kim loại nào thấy khí thoát ra là Al

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 2H2

+ Kim loại nào không có hiện tượng gì là Mg

=> Vậy sẽ nhận ra được cả 5 kim loại 

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD