Bài 7 trang 101 SGK Hoá học 12


Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là 

A. Mg.               B. Ca.            

C. Zn.                D. Be.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\ 
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,x = \,0,05\, - y\,thế\,vào\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, = > \,56\,(0,05\, - y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8\, - 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8 - 0,5 = 56y - Ay \hfill \\
= > y(56 - A) = 2,3 \hfill \\
= > 56 - A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, = > 56 - A > 46 \hfill \\
= > A < 10 \hfill \\ 
\end{gathered} \)

=> Kim loại thỏa mãn có PTK < 10

=> Đáp án 

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,x = \,0,05\, - y\text{ thế vào }\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, = > \,56\,(0,05\, - y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8\, - 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8 - 0,5 = 56y - Ay \hfill \\
= > y(56 - A) = 2,3 \hfill \\
= > 56 - A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, = > 56 - A > 46 \hfill \\
= > A < 10 \hfill \\
\end{gathered} \)

Trong tất cả các kim loại chỉ có Be = 9 thỏa mãn phân tử khối < 10

Đáp án D

Loigiaihay. com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.