Bài 7 trang 101 SGK Hoá học 12


Giải bài 7 trang 101 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II

Đề bài

Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở dktc. Kim loại M là 

A. Mg.               B. Ca.            

C. Zn.                D. Be.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\ 
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,x = \,0,05\, - y\,thế\,vào\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, = > \,56\,(0,05\, - y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8\, - 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8 - 0,5 = 56y - Ay \hfill \\
= > y(56 - A) = 2,3 \hfill \\
= > 56 - A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, = > 56 - A > 46 \hfill \\
= > A < 10 \hfill \\ 
\end{gathered} \)

=> Kim loại thỏa mãn có PTK < 10

=> Đáp án 

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại hóa trị II là A

Gọi hóa trị của Fe và kim loại A lần lượt là x, y (mol)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x                →                x     (mol)

A + 2HCl →  ACl2  +  H2

y                 →               y   (mol)

Lập hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{m_{KL}} = 56x + Ay = 0,5\,(1)} \hfill \\
\sum {{n_{{H_2}}} = x + y = 0,05} \,(2) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,x = \,0,05\, - y\text{ thế vào }\,(1)\,ta\,có: \hfill \\
(1)\, = > \,56\,(0,05\, - y\,)\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8\, - 56y\, + Ay\, = 0,5 \hfill \\
= > 2,8 - 0,5 = 56y - Ay \hfill \\
= > y(56 - A) = 2,3 \hfill \\
= > 56 - A = \frac{{2,3}}{y}\,(3) \hfill \\
Từ\,(2)\, = > \,0 < y < 0,05 \hfill \\
(3)\, = > 56 - A > 46 \hfill \\
= > A < 10 \hfill \\
\end{gathered} \)

Trong tất cả các kim loại chỉ có Be = 9 thỏa mãn phân tử khối < 10

Đáp án D

Loigiaihay. com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài