Bài 8 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao


Xác định công thức của oxit sắt

Đề bài

Khử \(2,4\) gam hỗn hợp \(CuO\) và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. Sau phản ứng thu được \(1,76\) gam chất rắn, đem hòa tan vào dung dịch \(HCl\) dư thấy thoát ra \(0,448\) lít khí (đkct). Xác định công thức của oxit sắt.

Lời giải chi tiết

Đặt công thức của oxit sắt cần tìm là \(F{e_x}{O_y}\) (a mol), \(CuO\) (a mol).

Sơ đồ công thức của quá trình khử

\(\eqalign{
& F{e_x}{O_y}\buildrel {} \over
\longrightarrow xFe\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuO\buildrel {} \over
\longrightarrow Cu \cr 
& \,\,\,\,a\,\,\,\,\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,ax\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,a\buildrel {} \over
\longrightarrow a \cr} \) 

Hòa tan chất rắn sau khi khử vào dung dịch \(HCl\) dư

\(\eqalign{
& Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 0,02\,\buildrel {} \over
\longleftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,02 = {{0,448} \over {22,4}} \cr} \) 

Theo đề bài ta có:

\(\left\{ \matrix{
ax = 0,02 \hfill \cr 
a(56x + 16y) + a.80 = 2,4 \hfill \cr 
0,02.56 + a.80 = 1,76 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = 0,01 \hfill \cr 
x = 2 \hfill \cr 
y = 3 \hfill \cr} \right.\,\)

Vậy công thức của oxit sắt cần tìm là \(F{e_2}{O_3}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 45. Luyện tập

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài