Bài 8 trang 223 SGK hóa học 12 nâng cao


Xác định công thức của oxit sắt

Đề bài

Khử \(2,4\) gam hỗn hợp \(CuO\) và một oxit sắt có tỉ lệ số mol 1:1. Sau phản ứng thu được \(1,76\) gam chất rắn, đem hòa tan vào dung dịch \(HCl\) dư thấy thoát ra \(0,448\) lít khí (đkct). Xác định công thức của oxit sắt.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

Đặt công thức của oxit sắt cần tìm là \(F{e_x}{O_y}\) (a mol), \(CuO\) (a mol).

Sơ đồ công thức của quá trình khử

\(\eqalign{
& F{e_x}{O_y}\buildrel {} \over
\longrightarrow xFe\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuO\buildrel {} \over
\longrightarrow Cu \cr 
& \,\,\,\,a\,\,\,\,\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,ax\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,a\buildrel {} \over
\longrightarrow a \cr} \) 

Hòa tan chất rắn sau khi khử vào dung dịch \(HCl\) dư

\(\eqalign{
& Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr 
& 0,02\,\buildrel {} \over
\longleftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,02 = {{0,448} \over {22,4}} \cr} \) 

Theo đề bài ta có:

\(\left\{ \matrix{
ax = 0,02 \hfill \cr 
a(56x + 16y) + a.80 = 2,4 \hfill \cr 
0,02.56 + a.80 = 1,76 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = 0,01 \hfill \cr 
x = 2 \hfill \cr 
y = 3 \hfill \cr} \right.\,\)

Vậy công thức của oxit sắt cần tìm là \(F{e_2}{O_3}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.