Bài 8 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao


Xác định thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim

Đề bài

Hòa tan hết \(3,0\) gam hợp kim của đồng và bạc trong axit nitric loãng, đun nóng thu được \(7,34\) gam hỗn hợp muối nitrat. Xác định thành phần \(\%\) khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.

Lời giải chi tiết

Đặt

\(\left\{ \matrix{
Cu(xmol) \hfill \cr 
Ag(ymol) \hfill \cr} \right. \Rightarrow 64x + 108y = 3(*)\) 

\(\eqalign{
& 3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O} \uparrow + 4{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& \,\,x\buildrel {} \over
\longrightarrow {{8x} \over 3}\,\,\,\,\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,\,\,x\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {\,\,} \over
\longrightarrow \,\,\,{{2x} \over 3} \cr 
& 3Ag + 4HN{O_3} \to 3AgN{O_3} + NO \uparrow + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& \,\,\,y\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow\; {{4y} \over 3}\,\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow y\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow {y \over 3} \cr} \)

Ta có \(188x + 170y = 7,34\) (2*)

Giải hệ (*) và (2*) ta được 

\(\left\{ \matrix{
x = 0,03 \hfill \cr 
y = 0,01 \hfill \cr} \right.\)

Thành phần \(\%\) khối lượngcủa mỗi kim loại

\(\% {m_{Cu}} = {{0,03.64} \over 3}.100 = 64\%  \Rightarrow \% {m_{Ag}} = 100 - 64 = 36\% .\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài