Bài 8 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao


Đề bài

Hòa tan hết \(3,0\) gam hợp kim của đồng và bạc trong axit nitric loãng, đun nóng thu được \(7,34\) gam hỗn hợp muối nitrat. Xác định thành phần \(\%\) khối lượng của mỗi kim loại trong hợp kim.

Lời giải chi tiết

Đặt

\(\left\{ \matrix{
Cu(xmol) \hfill \cr 
Ag(ymol) \hfill \cr} \right. \Rightarrow 64x + 108y = 3(*)\) 

\(\eqalign{
& 3Cu + 8HN{O_3} \to 3Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O} \uparrow + 4{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& \,\,x\buildrel {} \over
\longrightarrow {{8x} \over 3}\,\,\,\,\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,\,\,x\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {\,\,} \over
\longrightarrow \,\,\,{{2x} \over 3} \cr 
& 3Ag + 4HN{O_3} \to 3AgN{O_3} + NO \uparrow + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right) \cr 
& \,\,\,y\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow\; {{4y} \over 3}\,\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow y\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow {y \over 3} \cr} \)

Ta có \(188x + 170y = 7,34\) (2*)

Giải hệ (*) và (2*) ta được 

\(\left\{ \matrix{
x = 0,03 \hfill \cr 
y = 0,01 \hfill \cr} \right.\)

Thành phần \(\%\) khối lượngcủa mỗi kim loại

\(\% {m_{Cu}} = {{0,03.64} \over 3}.100 = 64\%  \Rightarrow \% {m_{Ag}} = 100 - 64 = 36\% .\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.