Bài 2 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao


Có các ion riêng biệt trong dung dịch là Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

Đề bài

Có các ion riêng biệt trong dung dịch là \(N{i^{2 + }},Z{n^{2 + }},A{g^ + },S{n^{2 + }},A{u^{3 + }},P{b^{2 + }}\). Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

\(\eqalign{
& A.P{b^{2 + }} \text{ và }  {\rm{ }}N{i^{2 + }}\;\;\;\;\;\;\;B.A{g^ + } \text{ và } {\rm{ }}Z{n^{2 + }} \cr 
& C.A{u^{3 + }} \text{ và } {\rm{ }}Z{n^{2 + }}\,\,\,\,\,\,\,\;\;D.N{i^{2 + }}\text{ và } {\rm{ }}S{n^{2 + }} \cr} \) 

Lời giải chi tiết

Chọn C.


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD