Bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11


Giải bài 8 trang 102 SGK Hóa học 11. Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol

Đề bài

Khi cho 5,30 gam hỗn hợp gồm etanol C2H5OH và propan-1-ol CH3CH2CH2OH tác dụng với natri (dư) thu được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của  C2H5OH và CH3 -CH2 -СН2 - ОН

giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05\,(mol)\)

a) 

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2

x                                        → 0,5x  (mol)

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2

y                                                                           → 0,5y  (mol)

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của  C2H5OH và CH3 -CH2 -СН2 - ОН

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = 0,05} \hfill \\
\sum {{m_{hh}} = 46x + 60y = 5,3} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,05 \hfill \\
y = 0,05 \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > \% {C_2}{H_5}OH = \frac{{0,05.46}}{{5,3}}.100\% = 43,4\% \hfill \\
\% {C_3}{H_7}OH = 100\% - 43,4\% = 56,6\% \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu