Bài 8 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao


Tính thế điện cực chuẩn

Đề bài

Tính thế điên cực chuẩn \({{\rm E}^0}\) của những cặp oxi hoá-khử sau:

\(\eqalign{
& a.{\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr 
& b.{\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr} \)

Biết: 

-Suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:

             \(Cr-Ni\) là \(+0.48\,V\) và của pin \(Cd-Mn\) là \(+0,79\,V\)

 - Thế điện cực chuẩn \({\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 =  - 0,40V\) và \({\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 =  - 0,26V\)

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm E}_{Pin(Cr - Ni)}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr 
& \Rightarrow {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{Pin(Cr - Ni)}^0 = - 0,77V \cr} \)

b. Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm E}_{Pin\left( {Mn - Cd} \right)}^0 = {\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 - {\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr 
& \Rightarrow {\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 = {\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 - {\rm E}_{Pin\left( {Mn - Cd} \right)}^0 = - 1,19V. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.