Bài 8 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao


Tính thế điện cực chuẩn

Đề bài

Tính thế điên cực chuẩn \({{\rm E}^0}\) của những cặp oxi hoá-khử sau:

\(\eqalign{
& a.{\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr 
& b.{\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr} \)

Biết: 

-Suất điện động chuẩn của các pin điện hoá:

             \(Cr-Ni\) là \(+0.48\,V\) và của pin \(Cd-Mn\) là \(+0,79\,V\)

 - Thế điện cực chuẩn \({\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 =  - 0,40V\) và \({\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 =  - 0,26V\)

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm E}_{Pin(Cr - Ni)}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 \cr 
& \Rightarrow {\rm E}_{C{r^{3 + }}/Cr}^0 = {\rm E}_{N{i^{2 + }}/Ni}^0 - {\rm E}_{Pin(Cr - Ni)}^0 = - 0,77V \cr} \)

b. Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm E}_{Pin\left( {Mn - Cd} \right)}^0 = {\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 - {\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 \cr 
& \Rightarrow {\rm E}_{M{n^{2 + }}/Mn}^0 = {\rm E}_{C{d^{2 + }}/Cd}^0 - {\rm E}_{Pin\left( {Mn - Cd} \right)}^0 = - 1,19V. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài