Bài 4 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao


Có những pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa – khử sau:

Đề bài

Có những pin điện hoá được cấu tạo bởi các cặp oxi hoá – khử sau:

a. \(P{b^{2 + }}/Pb\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

b. \(A{g^ + }/Ag\) và \(F{e^{2 + }}/Fe\)

c. \(A{g^ + }/Ag\) và \(P{b^{2 + }}/Pb\)

hãy cho biết:

- Dấu và tên của các điện cực trong mỗi pin điện hoá.

- Những phản ứng xảy ra ở các điện cực và phản ứng oxi hoá – khử trong mỗi pin điện hoá.

Lời giải chi tiết

Dấu và tên của các điện cực trong pin điện hoá:

a. Anot (cực âm) \(Fe \to F{e^{2 + }} + 2e.\) 

   Catot (cực dương) \(P{b^{2 + }} + 2e \to Pb.\)

Phản ứng hoá học: \(Fe + P{b^{2 + }} \to F{e^{2 + }} + Pb.\)

b. Anot (cực âm) \(Fe \to F{e^{2 + }} + 2e.\) 

   Catot (cực dương) \(A{g^ + } + e \to Ag.\)

Phản ứng hoá học: \(Fe + 2A{g^ + } \to F{e^{2 + }}2Ag.\)

c. Anot (cực âm) \(P{b^{2 + }} + 2e \to Pb.\) 

   Catot (cực dương) \(A{g^ + } + e \to Ag.\)

Phản ứng hoá học: \(Pb + 2A{g^ + } \to P{b^{2 + }} + 2Ag.\)


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài