Bài 7 trang 23 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao


Viết phương trình phản ứng của B hoặc C với H2/Ni, Br2 và phản ứng tạo thành polime của chúng.

Đề bài

Đun nóng 3,21 gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C cùng nhóm chức với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp muối natri của hai axit no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một chất lỏng D. Chất D phản ứng với CuO đun nóng cho sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Cho 1/10 lượng chất D phản ứng với Na được 33,6 ml H2 (đktc). Tỉ khối hơi của D so với không khí là 2.

a) Xác định công thức cấu tạo của B, C và D.

b) Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp A.

c) Viết phương trình phản ứng của B hoặc C với H2/Ni, Br2 và phản ứng tạo thành polime của chúng.

Lời giải chi tiết

Theo bài D là rượu đơn chức bậc nhất. Đặt CTC của B và C là:

Cho 1/10 lượng chất D phản ứng với Na được 33,6 ml H2 (đktc) \({n_{{H_2}}} = {{0,0336} \over {22,4}} = 0,0015\,(mol)\)

\(n = 10.2.0,0015= 0,03\) (mol) \( = {n_{hh}}\) (B và C)

MD= 2 . 29 = 58 ⇒ MR+ 31 = 58 ⇒ MR= 27 ⇒ R: C2H3

CTCT của D: \(C{H_2} = CH - C{H_2}OH\)

\(\overline{M} = {{3,21} \over {0,03}} = 107\) (g/mol)  (Phân tử khối trung bình của B và C)

\(\eqalign{
& \Rightarrow 14\overline n + 86 = 107 \Rightarrow \overline n = 1,5 \cr 
& \Rightarrow n = 1 < \overline n=1,5 < m = 2 \cr} \)

CTCT của B và C: 

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của 2 este.

Ta có 

\(\left\{ \matrix{
x + y = 0,03 \hfill \cr 
x + 2y = 0,045 \hfill \cr} \right. \Rightarrow x = y = 0,015\)

\(\% {m_{C{H_3}COO{C_3}{H_5}}} = {{0,015.100.100} \over {3,21}} = 46,73\% \)

\(\%{m_{{C_2}{H_5}- COO{C_3}{H_5}}}={{0,015.114.100}\over{3,21}}= 53,27\%\)     

c) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài